หลักสูตรปริญญาเอก

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

000051754
Your IP: 107.22.37.143
Server Time: 2014-04-23 23:54:25

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

download >> icon รายชื่อแยกเป็นโรงเรียน 1/57  icon รายชื่อเลือกโรงเรียน1/57

....................................................................................................

download >> icon รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการติวสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

....................................................................................................

download >> icon หลักสูตรที่ 1  หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรที่ 3

....................................................................................................

download >> icon โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2557

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon แบบฟอร์มการนำเสนอสรุปการการฝึกปฏิบัติการสอน

....................................................................................................

download >> icon ใบสมัครเข้าร่วมการติวสอบ

....................................................................................................

download >> icon ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู รอบที่ 2

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon การส่งผลการประเมินนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู

....................................................................................................

 

download >>  icon ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู

....................................................................................................

download >> icon ครงการอบรมครูอาเซียน

....................................................................................................

download >> icon ข้อมูลประกอบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู

....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

download >>icon หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

download >>icon หนังสือชี้แจงการส่งตัวกลับของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

download >>icon ปฏิทินการฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2556

download >>icon เอกสารแนบขออนุญาตกลับมาสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู

................................................................................................

download >> icon คู่มือการจัดทำรูปเล่มรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

download >> 

................................................................................................

 download >> icon รายชื่อเลือกโรงเรียนแต่ละหมู่เรียน

 download >> icon รายชื่อแยกเป็นโรงเรียน

.........................................................................................

 download >> icon ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูเลย

...................................................................................................................................

 

 download >> icon ประกาศการต่อใบประกอบวิชาชีพครู

 

คณบดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

web1
web2
web3
web4
web5

แผนกลยุทธ

ข้อมูลงานวิจัยคณะครุศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการคณะครุศาสตร์