ขอรบกวนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทำแบบสอบถาม สำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้และนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป เข้าทำแบบสอบถาม

Arrow up
Arrow down

 • 10760_20121220p1.jpg
 • DSC_0689.JPG
 • Panorama002j.jpg
 • tuk01.jpg
 • tuk01.png
 • tuk03.jpg
 • Untitled_Panorama1j.jpg
 • Untitled_Panorama1j2.jpg
 • Untitled_Panorama4j.jpg

ถึงนักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2

ถึงนักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 จากที่เคยได้ประกาศให้นักศึกษาส่งคำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงและข้อมูลครูพี้เลี้ยงมาแล้วนั้น ขณะนี้ยังเหลืออีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ส่งมหาให้ศูนย์ฝึกฯ ดังนั้นโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้หัวหน้านักศึกษาแต่ละโรงเรียนส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ฝึกด่วน ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทาง Inbox ของ facebook ศูนย์ฝึกฯนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
2. โรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด
3. โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
4. โรงเรียนเลยสว่างวิทยา
5. โรงเรียนบ้านปากปวน
6. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
7. โรงเรียนบ้านวังม่วง
8. โรงเรียนธาตุพิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
10. โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
11. โรงเรียนบ้านหนองด่าน
12. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
13. โรงเรียนบ้านโนนแต้
14. โรงเรียนบ้านแดงน้อย
15. โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร
16. โรงเรียนบ้านดอนบม
17. โรงเรียนหนองแสงโคกน้อย
18. โรงเรียนเทศบาลหนองตูม
19. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
20. โรงเรียนขามแก่นนคร
21. โรงเรียนนครขอนแก่น
22. โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
23. โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล)

ประกาศจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

เอกสาร/หนังสือที่นักศึกษาครูควรอ่าน

 
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • มุมความรู้ บทความน่ารู้ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ