คณบดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

0088490
Your IP: 54.198.28.112
Server Time: 2014-08-02 06:30:01

ภาพกิจกรรมครุศาสตร์

  • DSC_0689.JPG
  • Panorama002.jpg
  • panoramacom.jpg
  • tuk01.jpg
  • tuk01.png
  • tuk03.jpg
  • Untitled_Panorama1.jpg
  • Untitled_Panorama4.jpg

แบบสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 57 - 31พฤษภาคม 58)

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจhttp://goo.gl/crHnpp

 

แบบสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 57-31 พฤษภาคม 58)

หนังสือเชิญประชุมโรงเรียนร่วมเครือข่าย

 

ประกาศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะจัดประชุม ผอ.และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู(โรงเรียนที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ออกฝึกประสบการณ์) ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยบางสาเหตุอาจทำให้หนังสือถึงโรงเรียนล่าช้า ดังนั้นศูนย์ฝึกฯ จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดาวน์โหลดหนังสือเพื่อส่งให้โรงเรียนของตนเองก่อนที่หนังสือฉบับจริงจะถึงโรงเรียน 
* โดยหนังสือจะว่างชื่อโรงเรียนไว้เพื่อให้นักศึกษาเติมชื่อของโรงเรียนตนเองลงไป
** หนังสือจะมี 4 ฉบับเพื่อส่งถึงโรงเรียน 4 เขต คือ
1. หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๒ ส่งถึงโรงเรียนเขตจังหวัดเลย (เชิญประชุมวันที่ 20 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

>> ดาวน์โหลด icon หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๒


2. หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๓ ส่งถึงโรงเรียนเขตอำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง (เชิญประชุมวันที่ 21 ที่โรงเรียนชุมแพศึกษา) 

>> ดาวน์โหลด icon หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๓


3. หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๔ ส่งถึงโรงเรียนเขตจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง (เชิญประชุมวันที่ 22 ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ขอนแก่น) 

>> ดาวน์โหลด icon หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๔


4. หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๕ ส่งถึงโรงเรียนเขตจังหวัดหนองบัวลำภู (เชิญประชุมวันที่ 23 ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร) 

>> ดาวน์โหลด icon หนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๔๑/ว๕๓๕

สำหรับกำหนดการและแบบเสนอข้อมูลโรงเรียนร่วมเครือข่าย ดังนี้

>> icon กำหนดการประชุมโรงเรียนเครือข่าย

>> icon แบบเสนอข้อมูลโรงเรียนร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

 

ตารางการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2557

เวลา  09.00 น.- 12.00 น.

 

วันที่ /เดือน/พ.ศ.

พื้นที่

สถานที่ประชุม

จำนวนโรงเรียน

20/พ.ค./2557

จังหวัดเลย

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

55  โรงเรียน

21/พ.ค./2557

อำเภอชุมแพ

ห้องประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา

12 โรงเรียน

22/พ.ค./2557

จังหวัดขอนแก่น

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น

30 โรงเรียน

23/พ.ค./2557

จังหวัดหนองบัวลำภู

ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

12 โรงเรียน

 

ดาวน์โหลด >> icon ตารางการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โครงการโรงเรียนเครือข่าย

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

หลักการและเหตุผล

 

การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีวิญญาณของความเป็นครูนั้น นอกจากความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่ทางครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดให้แล้วจำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสอนในวิชาเฉพาะ เรียนรู้ที่จะใช้สื่อและเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียน รวมถึงการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียน ทั้งกับผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์อื่นๆ ในโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียน จนเกิดความมั่นใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง

Read more...

ประกาศจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงชั่วคราว ]

เว็บไซค์คณะครุศาสตร์ปรับเปลี่ยนการแสดงผลใหม่

ขอรบกวนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้และนำไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง http://goo.gl/LuQ6cx


  • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก