หลักสูตรปริญญาเอก

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

000085612
Your IP: 54.204.127.56
Server Time: 2014-07-25 10:37:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

download >> icon หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากหน่วยงานภายนอก 

....................................................................................................

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ http://goo.gl/crHnpp

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon คู่มือการจัดทำรูปเล่มรายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

 ....................................................................................................

download >> icon โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

   ....................................................................................................

  ....................................................................................................

 ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon รายละเอียดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฯ

....................................................................................................

download >> icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทุนครูมืออาชีพ 57

download >> icon แนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

....................................................................................................

download >> icon รายชื่อแยกเป็นโรงเรียน 1/57  icon รายชื่อเลือกโรงเรียน1/57

....................................................................................................

download >> icon รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการติวสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

....................................................................................................

download >> icon หลักสูตรที่ 1  หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรที่ 3

....................................................................................................

download >> icon โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2557

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon แบบฟอร์มการนำเสนอสรุปการการฝึกปฏิบัติการสอน

....................................................................................................

download >> icon ใบสมัครเข้าร่วมการติวสอบ

....................................................................................................

download >> icon ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู รอบที่ 2

....................................................................................................

....................................................................................................

download >> icon การส่งผลการประเมินนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพครู

....................................................................................................

 

download >>  icon ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพครู

....................................................................................................

download >> icon ครงการอบรมครูอาเซียน

....................................................................................................

download >> icon ข้อมูลประกอบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู

 

คณบดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

web1
web2
web3
web4
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แผนกลยุทธ

ข้อมูลงานวิจัยคณะครุศาสตร์

โครงการคณะครุศาสตร์